Črpalka LINATEX III R (Feststoffpumpe,Slurry Pumps)

Črpalka LINATEX III R (Feststoffpumpe,Slurry Pumps)

Opis produkta

Črpalka LINATEX III R je bila izdelana s ciljem, da tržišču ponudi muljno črpalko, katera je primerna širokem spekterju uporabnosti.

Serijsko ohišje izvedbe Linapump IIIr črpalke je primerno za max. 6 barov pritiska,. Visokotlačna verzija do 18,5 bara pritiska je prav tako dobavljiva.

Uporabnost:
LINATEX črpalke so uporabne za transport zelo abrazivnih delcev z mešanico tekočine.Prav zaradi svojih odličnih obrabnih delov ,ki so izdelani iz naravnega LINATEX kavčuka ,dosegajo le ti zelo dolgo življenjsko dobo ,kar obenem znižuje obratovalne stroške.
Peskokopi in gramoznice
Transport mešanice peska-vode v različne klasirne naprave ,naprave za odvodnjavanje,odpadne vode
Premogovništvo
Povratni sistemi težkih usedlin,dovod v hidrociklone,filtratnih črpalk,predelava usedlin v usedalnikih,odvod odpadne vode itd.
Kemična industrija
Zaradi notranjih oblog iz različnih materialov gume so LINATEX črpalke namenjene za transport različnih kemičnih medijev ,kisline ,lužnice v določenih temp. območjih
Cementarne
Transport finega in grobega mulja,povratni sistemi mlinov,dovod v zgoščevalnike,povratni flotacijski sistemi
Pridobivanje železne rude
Povratni sistemi mlinov,dovod v hidrociklone,črpanje ostankov iz filtrov,črpanje koncetratov,odstranjevanje mulja in ostalih usedlin
Komunalno vodno oskrbovanje
Odvajanje mulja in peska iz odplakovalnih nasipov
Papirna idustrija
Usedalne črpalke kaolina,papirne črpalke,odpadne črpalke
Jeklarne
Razdelilni povratni sistemi za lužno kislino
Elektrarne
Za odvajanje pepela
Predelava kaolina
Dovajanje kalnice v hidrociklone
Steklarne
Za črpanje polirnih usedlin,peskarni in odvod odpadnih voda

Download – LINATEX III R.pdf

Še ni komentarjev.

Dodaj oceno za “Črpalka LINATEX III R (Feststoffpumpe,Slurry Pumps)”