Storitve

Naše podjetje pa se ukvarja tudi z storitvenimi dejavnostmi kot so:

  • storitve z gradbeno mehanizacijo (dajanje strojev v najem z ali brez strojnika kot so:
    mobilni drobilci in sejalnice, separacije,gradbena mehanizacija,itd.)
  • ravnanje z odpadki (reciklaža gradbenih odpadkov, dehidracija odplaknega mulja).
  • !!! NOVO!!! Sesanje in odvodnjavanje mulja iz ribnikov,jezer in rek

slika02    slika02

Svoje storitve smo ponudili podjetju Pomgrad, ki je s mobilno sejalno napravo na gosenicah Extec turbo trac presejavalo gramozni materiala v Bakovski gramoznici.

slika04   slika03

Podjetje Pomgrad pa je vzelo v najem tudi čeljustni drobilec na gosenicah EXTEC PIT-BULL in sejalno napravo EXTEC TURBO TRAC. Obe napravi so potrebovali za predelavo miniranega materiala v kamnolomu Sotini.

 Ukvarjamo se tudi z dehidracijo mulja iz čistilnih naprav.
slika05   slika06
Ena od čistilnih naprav kjer opravljamo dehidracijo mulja je tudi čistilna naprava Tabre. Dehidracijo opravljamo z mobilno napravo, katera je v taki mobilni obliki prva v Evropi.
slika07   slika08
Pripravo mobilne naprave za dehidracijo opravimo zelo hitro, saj je naprava sestavljena tako kompaktno, da so vsi elementi predelave za dehidracijo povezani med seboj. Z napravo je možen mobilni pristop tudi pri zelo majhnem oz. ozkem dostopnem mestu in stroški transporta so minimalni. Fleksibilnost naprave pa omogoča tudi uporabo naprave pri bazenskih čistilnih napravah. Ena od prednosti naprave pa je tudi to, da se naprava sama oskrbuje z električno energijo.
slika09   slika10

Za posušeno substanco oz. mulj, ki ga predelamo z napravo potrebujemo le kontejner v odprti izvedbi za nadaljnji transport. Taka možnost odstranjevanja omogoča manjše stroške in lažje odstranjevanje.

 S prijazno nego voda do aktivnega varstva okolja in narave!

S pravilno košnjo,odstranjevanjem vodnih rastlin in črpanjem mulja ,nas vodi do enormnih kvalitet v ohranjevanju močvirnatih pokrajin ,kot tudi vseh vrst voda. Z našimi za to posebej konstruiranimi čolni smo v stanju ekološko pravilno poseči v naravo.

rokav_trava   rokav_cistina

Vaš problem?                               ……… naša rešitev!

Z majhnim ugrezom in neposrednim pobiranjem pokošenega so značilnosti amfibijskega vozila.

Zaradi izumiranja trave,lokvanja in ostalih rastlin se ta nakopiči na samo dno in sčasoma nastane mulj ,ki ga je treba odstraniti.S pomočjo črpalke ,kot priključek na amfibijsko vozilo nam omogoča lažje odstranjevanje le tega.
Zaradi lastnega pomikanja plovila na vodi nam je omogočeno ,da je plovilo na točno določenem mestu.
Črpalka sesa mulj iz dna vode in ga transportira v mešanici vode preko cevovoda v geotekstilno vrečo.V vreči s vrši proces usedanje mulja in obenem se izteka čista voda nazaj v jezero in nam omogoča ,da se vodostaj ne zmanjša.
Ko se mulj po določenem času posuši v vreči ,je ta pripravljen za odvoz.
S pomočjo geotekstilne vreče smo zelo močno zmanjšalivolumen ,kot tudi vsebnost vlage .
Črpanje in odvodnjavanje na ta način omogoča več prihrankov obenem ,ki bi drugače na klasičen način nastali.

geotub_susinaamphimaster_crpalkaamphimaster_grablanjeamphimaster_kosnjageotub_nakladanje